Kajak kan vanaf de 1ste week na de Paasvakantie tem de Herfstvakantie. Het kan dat LPM of de daarvoor bevoegde instantie de kajak sluit omdat het water te hoog of te laag staat. De leerlingen gaan dan op avonturenloop (= een sportieve wandeling op ons terrein. Die begint met twee hangbruggen over de kloof. Daarna door het everzwijnenbos en als afsluiter een sprong van de death-ride).

Tijdens de wintermaanden is er geen kajak. Jullie kunnen dan kiezen tussen rappel en klimmen of avonturenloop.